onze team

overheidshandelen

onze team

overheidshandelen

Exelia is een team. Geen betekenisloze slogan, geen hol concept. Nee, een echt team. EXELIA heeft beslist dat zij een onderneming van menselijke omvang zou zijn en zou blijven, toegespitst op de efficiënte samenwerking tussen haar medewerkers en de voortdurende zorg voor het verlenen van een kwaliteitsvolle juridische dienst. De verdeling van de respectievelijke verantwoordelijkheden en rollen binnen het kantoor werd zo uitgewerkt dat de kwaliteiten van éénieder zo goed mogelijk en in het belang van de cliënt kunnen worden aangewend. Bovenop de individuen die het kantoor samenstellen, betreft het aldus een team dat wij met plezier voorstellen.

Selecteer het vakgebied

Véronique Christiaens

Véronique Christiaens

advocaat sinds 2008 – vennoot sinds januari 2021- bij het kantoor en lid van de Balie van Brussel (Nederlandse Orde). Zij heeft zich gespecialiseerd in het overheidsopdrachtenrecht, domein waarbinnen zij regelmatig publiceert aan de zijde van Jean-Marc WOLTER.

veronique.christiaens@exelia.be

Vakgebied: overheidshandelen, intellectuele eigendom.

Behandeld materies: Overheidsopdrachtenrecht, publiek recht, overheidsaansprakelijkheidsrecht, milieurecht.

Brice Anselme

Brice Anselme

advocaat sinds 2019 bij het kantoor, werkte voorheen als jurist gespecialiseerd in overheidsopdrachten bij de administratie. Hij is gespecialiseerd in het overheidsopdrachtenrecht, domein in het kader waarvan hij les geeft en regelmatig publiceert. Hij is, in het algemeen, gevormd in publiek recht, administratief recht, Europees publiek recht en fundamentele rechten en vrijheden.

brice.anselme@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming, overheidshandelen.

Behandeld materies: Overheidsopdrachtenrecht, grondwettelijk recht, administratief recht, Europees publiek recht, mededingingsrecht, fundamentele rechten en vrijheden en invordering van schuldvorderingen.

Marnix De Smedt

Marnix De Smedt

Marnix is advocaat sinds 2020 en heeft Exelia vervoegd in datzelfde jaar.
Voordien was hij achtereenvolgens juridisch directeur van een pararegionale instelling en inkoopmanager bij een Brusselse gemeentelijke vzw. Hij is houder van een Master-na-Master milieu-en openbaar vastgoedrecht. Hij was tevens wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor verbintenissenrecht van de Université catholique de Louvain van 2008 tot 2015. In dit kader heeft hij verscheidene artikels gepubliceerd en meegewerkt aan talrijke gezamenlijke werken en colloquia, voornamelijk inzake huurrecht en de verkoop van onroerend goed.

marnix.de.smedt@exelia.be

Vakgebied: overheidshandelen.

Behandeld materies: Overheidsopdrachten, vastgoedrecht, eigendomsrecht, bouwrecht, hypothecair en consumentenkrediet, consumentenrecht, GDPR.

Exelia

Arnaud Babut de Marès

Arnaud is advocaat sinds 2006 en heeft Exelia vervoegd in 2019. Hij ontwikkelt een bijzondere expertise inzake het rechtstreeks verhaal van de overheid tegen de derde aansprakelijke voor een ongeval waarvan een personeelslid het slachtoffer is geworden, alsook in het voeren van geschillen voor de arbeidsrechtbank met betrekking tot arbeidsongevallen in de publieke sector.

arnaud.babut@exelia.be

Vakgebied: overheidshandelen.

Behandeld materies: Aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, verkeersrecht, schadeherstel, strafrecht.

wilt u meer weten?

contacteer ons
info@exelia.be(02)6450580