onze team

onze team

Exelia is een team. Geen betekenisloze slogan, geen hol concept. Nee, een echt team. EXELIA heeft beslist dat zij een onderneming van menselijke omvang zou zijn en zou blijven, toegespitst op de efficiënte samenwerking tussen haar medewerkers en de voortdurende zorg voor het verlenen van een kwaliteitsvolle juridische dienst. De verdeling van de respectievelijke verantwoordelijkheden en rollen binnen het kantoor werd zo uitgewerkt dat de kwaliteiten van éénieder zo goed mogelijk en in het belang van de cliënt kunnen worden aangewend. Bovenop de individuen die het kantoor samenstellen, betreft het aldus een team dat wij met plezier voorstellen.

Selecteer het vakgebied

Jean-Marc Wolter

advocaat sinds 1981, heeft deelgenomen aan de oprichting van het kantoor in 1989. Hij werd door de Balie van Brussel erkend als specialist in overheidsopdrachtenrecht, in publiek recht en in administratief recht. Jean-Marc WOLTER is tevens belast met het “Quality Management” binnen het kantoor. Jean-Marc WOLTER publiceert op regelmatige basis en geeft regelmatig seminaries.

jean.marc.wolter@exelia.be

Vakgebied: overheidshandelen.

Behandeld materies: Publiek recht in het algemeen en, in het bijzonder, overheidsopdrachtenrecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht, milieurecht.

Alain Hirsch

is zijn loopbaan gestart bij het kantoor in 1996 en is vennoot sinds 2002. Hij werd door de Balie van Brussel erkend als specialist in fiscaal recht en is medeverantwoordelijk voor deze afdeling binnen het kantoor. Hij beoefent tevens de voorkeurmateries van het vennootschaps- en handelsrecht (hierin begrepen de invordering van schuldvorderingen). Alain HIRSCH is verantwoordelijk voor het administratief en financieel beheer, alsook voor de communicatie. Hij is een actief lid van de Union des Praticiens de la Fiscalité (UPF) in het kader waarvan hij regelmatig optreedt als spreker.

alain.hirsch@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming, fiscaliteit

Behandeld materies: Fiscaal recht en in het bijzonder de fiscaliteit van overheden, handelsrecht en de invordering van schuldvorderingen.

Vincent Delcuve

advocaat sinds 2009 en vennoot sinds 2017, is medeverantwoordelijk voor de fiscale afdeling van het kantoor. Hij is houder van een master in fiscaal beheer en heeft een expertise ontwikkeld in lokale en regionale fiscaliteit. Vincent DELCUVE neemt tevens actief deel aan de behandeling van geschillendossiers inzake de invordering van schuldvorderingen. Hij geeft op regelmatige basis seminaries over deze materies.

vincent.delcuve@exelia.be

Vakgebied: fiscaliteit.

Behandeld materies: Fiscaal recht (directe en indirecte belastingen), fiscaliteit van lokale en regionale overheden, handelsrecht en invordering van schuldvorderingen.

Véronique Christiaens

advocaat sinds 2008 bij het kantoor en lid van de Balie van Brussel (Nederlandse Orde). Zij heeft zich gespecialiseerd in het overheidsopdrachtenrecht, domein waarbinnen zij regelmatig publiceert aan de zijde van Jean-Marc WOLTER.

veronique.christiaens@exelia.be

Vakgebied: overheidshandelen, intellectuele eigendom.

Behandeld materies: Overheidsopdrachtenrecht, publiek recht, overheidsaansprakelijkheidsrecht, milieurecht.

Maxime Bernard

advocaat sinds 2014, heeft zich gevoegd bij Exelia in 2015. Hij ontwikkelt een bijzondere bekwaamheid inzake de invordering van schuldvorderingen van overheden en neemt regelmatig deel aan geschillendossiers betreffende overheidsopdrachten.

maxime.bernard@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming, overheidshandelen.

Behandeld materies: Burgerlijk recht, handelsrecht en invordering van schuldvorderingen, overheidsopdrachtenrecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht.

Laurent Housen

advocaat sinds 2015, heeft zich gevoegd bij Exelia in 2017. Hij neemt regelmatig deel aan de behandeling van dossiers tot invordering van schuldvorderingen en ontwikkelt een uitgebreide praktijk in de materies van overheidsopdrachten en handelsrecht, evenals in intellectueel eigendomsrecht, een onderwerp waarin hij zich specialiseerde in een tweetalige master-na-masteropleiding in mededingings- en intellectuele eigendomsrechten aan de Universiteit van Luik.

laurent.housen@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming, intellectuele eigendom, overheidshandelen.

Behandeld materies: Burgerlijk recht, intellectueel eigendomsrecht, overheidsopdrachten, vennootschapsrecht en invordering van schuldvorderingen.

Elodie Maroit

heeft haar carrière als advocaat begonnen bij Exelia in 2018. Ze werkt samen met alle vennoten van het kantoor en is voornamelijk actief in het burgerlijk en handelsrecht. In deze context ontwikkelt ze een ijverige praktijk van dossiers tot invordering van schuldvorderingen. Ze ontwikkelt tevens de ervaring die is opgedaan met haar master-na-masteropleiding in de intellectuele rechten en ICT-recht.

elodie.maroit@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming, intellectuele eigendom.

Behandeld materies: Burgerlijk recht, handels- en ondernemingsrecht, invordering van schuldvorderingen, ICT-recht.

Nicolas Peren

heeft zijn carrière als advocaat aangevangen bij Exelia in 2018. Hij werkt regelmatig in dossiers van burgerlijk recht, invordering van schuldvorderingen en ondernemingsrecht. Hij ontwikkelt tevens een praktijk in het insolvabiliteitsrecht.

nicolas.peren@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming.

Behandeld materies: Burgerlijk recht, ondernemingsrecht, invordering van schuldvorderingen, insolvabiliteitsrecht.

Brice Anselme

advocaat sinds 2019 bij het kantoor, werkte voorheen als jurist gespecialiseerd in overheidsopdrachten bij de administratie. Hij is gespecialiseerd in het overheidsopdrachtenrecht, domein in het kader waarvan hij les geeft en regelmatig publiceert. Hij is, in het algemeen, gevormd in publiek recht, administratief recht, Europees publiek recht en fundamentele rechten en vrijheden.

brice.anselme@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming, overheidshandelen.

Behandeld materies: Overheidsopdrachtenrecht, grondwettelijk recht, administratief recht, Europees publiek recht, mededingingsrecht, fundamentele rechten en vrijheden en invordering van schuldvorderingen.

Arisa Biba

begon haar carrière als advocate bij Exelia in 2019. Zij is actief in het burgerlijk recht, handelsrecht en fiscaal recht. Ze is Master in de rechten, waarbij zij de afstudeerrichting internationaal en Europees recht volgde. Momenteel volgt ze de aanvullende opleiding fiscaal recht aan de Vrije Universiteit Brussel

arisa.biba@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming, fiscaliteit

Behandeld materies: Burgerlijk recht, handelsrecht, invordering van schuldorderingen, fiscaal recht.

Wat zou Exelia zijn zonder de ruggengraat die wordt gevormd door het administratief? Annick LAURENT en Lina INCARDONA, het levende geheugen en de primaire beheerders van alle dossiers, zijn het gezicht en de stem van Exelia, alsook een onmisbare schakel voor de werking, ten gunste van de advocaten en het cliënteel aan wie het kantoor met plezier, trots en toewijding zijn diensten verleent.

Annick LAURENT, licentiaat in letteren en wijsbegeerte, draagt regelmatig haar steentje bij in de opmaak van de teksten, terwijl Lina INCARDONA de onmisbare kwalitatieve opvolging verzekert op logistiek niveau, het procesbeheer binnen het kantoor en het beheer van de rekeningen van de cliënten.

wilt u meer weten?

contacteer ons info@exelia.be(02)6450580