onze team

onze team

Exelia is een team. Geen betekenisloze slogan, geen hol concept. Nee, een echt team. EXELIA heeft beslist dat zij een onderneming van menselijke omvang zou zijn en zou blijven, toegespitst op de efficiënte samenwerking tussen haar medewerkers en de voortdurende zorg voor het verlenen van een kwaliteitsvolle juridische dienst. De verdeling van de respectievelijke verantwoordelijkheden en rollen binnen het kantoor werd zo uitgewerkt dat de kwaliteiten van éénieder zo goed mogelijk en in het belang van de cliënt kunnen worden aangewend. Bovenop de individuen die het kantoor samenstellen, betreft het aldus een team dat wij met plezier voorstellen.

Selecteer het vakgebied

Alain Hirsch

Alain Hirsch

Alain is vennoot van het kantoor sinds 2002 nadat hij er zijn carrière is gestart in 1996.
Hij staat aan het hoofd van het team economisch recht en benut zijn specialisatie in fiscaal recht bij de dagelijkse behandeling van zijn voorkeurmateries contracten- en vennootschapsrecht. Alain en de specialisten van Exelia helpen zowel private als publieke ondernemingen bij het uitwerken van de juridische strategie van hun economisch leven. Hij komt tevens tussen op het vlak van commercieel recht, inclusief de invordering van schuldvorderingen. Alain is daarenboven werkzaam bij de Union des Praticiens de la Fiscalité (UPF) als spreker en lid van de Directieraad en hij is verantwoordelijk voor het administratief, financieel en communicatiebeheer van Exelia.

alain.hirsch@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming, fiscaliteit

Behandeld materies: Ondernemingsrecht, contractenrecht, vennootschapsrecht, commercieel recht en invordering van schuldvorderingen, fiscaal recht en in het bijzonder de overheidsfiscaliteit.

Vincent Delcuve

Vincent Delcuve

Vincent is advocaat sinds 2009 en vennoot sinds 2017. Hij is door de Balie van Brussel erkend als specialist in fiscaal recht en medeverantwoordelijke voor het fiscaal team van het kantoor. Hij komt tussen zowel bij geschillen als op het vlak van adviesverlening inzake het fiscaal recht en heeft een bijzondere expertise ontwikkeld in de lokale en regionale fiscaliteit. Hij geeft regelmatig lezingen in deze materies. Vincent is tevens lid van de Union des Praticiens de la Fiscalité (UPF).

vincent.delcuve@exelia.be

Vakgebied: fiscaliteit.

Behandeld materies: Fiscaal recht (directe en indirecte belastingen), fiscaliteit van lokale en regionale overheden, handelsrecht en invordering van schuldvorderingen.

Véronique Christiaens

Véronique Christiaens

advocaat sinds 2008 – vennoot sinds januari 2021- bij het kantoor en lid van de Balie van Brussel (Nederlandse Orde). Zij heeft zich gespecialiseerd in het overheidsopdrachtenrecht, domein waarbinnen zij regelmatig publiceert aan de zijde van Jean-Marc WOLTER.

veronique.christiaens@exelia.be

Vakgebied: overheidshandelen, intellectuele eigendom.

Behandeld materies: Overheidsopdrachtenrecht, publiek recht, overheidsaansprakelijkheidsrecht, milieurecht.

Maxime Bernard

Maxime Bernard

Maxime is advocaat sinds 2014 en heeft Exelia vervoegd in 2015. Hij ontwikkelt een bijzondere expertise in het vennootschapsrecht. Hij behandelt verschillende aspecten van het ondernemingsrecht (zowel op het vlak van bijstand bij het voeren van geschillen als adviesverlening) en treedt regelmatig op in geschillen inzake burgerlijk, commercieel en arbeidsrecht.

maxime.bernard@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming

Behandeld materies: Burgerlijk recht, commercieel recht, invordering van schuldvorderingen, ondernemingsrecht (publiek en privaat).

Brice Anselme

Brice Anselme

advocaat sinds 2019 bij het kantoor, werkte voorheen als jurist gespecialiseerd in overheidsopdrachten bij de administratie. Hij is gespecialiseerd in het overheidsopdrachtenrecht, domein in het kader waarvan hij les geeft en regelmatig publiceert. Hij is, in het algemeen, gevormd in publiek recht, administratief recht, Europees publiek recht en fundamentele rechten en vrijheden.

brice.anselme@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming, overheidshandelen.

Behandeld materies: Overheidsopdrachtenrecht, grondwettelijk recht, administratief recht, Europees publiek recht, mededingingsrecht, fundamentele rechten en vrijheden en invordering van schuldvorderingen.

Elodie Maroit

Elodie Maroit

heeft haar carrière als advocaat begonnen bij Exelia in 2018. Ze werkt samen met alle vennoten van het kantoor en is voornamelijk actief in het burgerlijk en handelsrecht. In deze context ontwikkelt ze een ijverige praktijk van dossiers tot invordering van schuldvorderingen. Ze ontwikkelt tevens de ervaring die is opgedaan met haar master-na-masteropleiding in de intellectuele rechten en ICT-recht.

elodie.maroit@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming, intellectuele eigendom.

Behandeld materies: Burgerlijk recht, handels- en ondernemingsrecht, invordering van schuldvorderingen, ICT-recht.

Nicolas Peren

Nicolas Peren

heeft zijn carrière als advocaat aangevangen bij Exelia in 2018. Hij werkt regelmatig in dossiers van burgerlijk recht, invordering van schuldvorderingen en ondernemingsrecht. Hij ontwikkelt tevens een praktijk in het insolvabiliteitsrecht.

nicolas.peren@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming.

Behandeld materies: Burgerlijk recht, ondernemingsrecht, invordering van schuldvorderingen, insolvabiliteitsrecht.

Arisa Biba

Arisa Biba

begon haar carrière als advocate bij Exelia in 2019. Zij is actief in het burgerlijk recht, handelsrecht en fiscaal recht. Ze is Master in de rechten, waarbij zij de afstudeerrichting internationaal en Europees recht volgde. Zij heeft tevens een bijkomende vorming in fiscaal recht gevolgd aan de Vrije Universiteit Brussel.

arisa.biba@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming, fiscaliteit

Behandeld materies: Burgerlijk recht, handelsrecht, invordering van schuldorderingen, fiscaal recht.

Justine Chomé

Justine Chomé

Justine is advocaat sinds 2019 en heeft Exelia vervoegd in 2020. Zij behandelt voornamelijk dossiers in het fiscaal recht en legt zich tevens toe op de invordering van schuldvorderingen.
Zij heeft in 2019 een Master-na-Masteropleiding Fiscaal recht voltooid aan de VUB.

justine.chome@exelia.be

Vakgebied: fiscaliteit.

Behandeld materies: Fiscaal recht, invordering van schuldvorderingen.

Marnix De Smedt

Marnix De Smedt

Marnix is advocaat sinds 2020 en heeft Exelia vervoegd in datzelfde jaar.
Voordien was hij achtereenvolgens juridisch directeur van een pararegionale instelling en inkoopmanager bij een Brusselse gemeentelijke vzw. Hij is houder van een Master-na-Master milieu-en openbaar vastgoedrecht. Hij was tevens wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor verbintenissenrecht van de Université catholique de Louvain van 2008 tot 2015. In dit kader heeft hij verscheidene artikels gepubliceerd en meegewerkt aan talrijke gezamenlijke werken en colloquia, voornamelijk inzake huurrecht en de verkoop van onroerend goed.

marnix.de.smedt@exelia.be

Vakgebied: overheidshandelen.

Behandeld materies: Overheidsopdrachten, vastgoedrecht, eigendomsrecht, bouwrecht, hypothecair en consumentenkrediet, consumentenrecht, GDPR.

Exelia

Arnaud Babut de Marès

Arnaud is advocaat sinds 2006 en heeft Exelia vervoegd in 2019. Hij ontwikkelt een bijzondere expertise inzake het rechtstreeks verhaal van de overheid tegen de derde aansprakelijke voor een ongeval waarvan een personeelslid het slachtoffer is geworden, alsook in het voeren van geschillen voor de arbeidsrechtbank met betrekking tot arbeidsongevallen in de publieke sector.

arnaud.babut@exelia.be

Vakgebied: overheidshandelen.

Behandeld materies: Aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, verkeersrecht, schadeherstel, strafrecht.

Annick Laurent

Annick Laurent is secretaresse bij Exelia sinds 1990. Zij heeft in de loop der jaren en op basis van haar ervaring een grondige kennis van ons kantoor en diens werking opgebouwd. Zij beheerst alle aspecten van de gangbare activiteiten van het secretariaat en staat op doeltreffende wijze de advocaten bij in hun talrijke administratieve taken m.b.t. het beheer van de cliënten en de dossiers. Zij is bovendien licentiate in de letteren en de wijsbegeerte en verleent regelmatig haar expertise voor het opstellen en/of verbeteren van juridische teksten.

Lina Incardona

Lina Incardona is sinds meer dan 20 jaar secretaresse bij Exelia. Zijn de werking van het kantoor tot in de details, wat haar toelaat om de advocaten bij te staan in het beheer van de dossiers en met de dienstverlening aan de cliënten. Zij verleent haar kostbare hulp voor het beheer van betwistingen inzake schuldvorderingen. Zij staat eveneens in voor de opvolging van de facturatie en de rekeningen van de cliënten.

Marlon Santana Da Silva

Marlon Santana da Silva

marlon.santana@exelia.be

Marlon, houder van een bachelor marketing en een master in projectmanagement, heeft Exelia vervoegd als Office Manager in 2020. Hij was gedurende 6 jaar beheerscontroller in het buitenland, is sinds 2018 administratief, financieel en human resources management coördinator bij een Belgische vzw en heeft ons administratief team vervoegd om Exelia te ondersteunen bij de digitalisering van justitie en de modernisering van het beroep.

wilt u meer weten?

contacteer ons
info@exelia.be(02)6450580