over ons

Exelia, een advocatenkantoor gespecialiseerd in economisch en administratief recht, werd opgericht op het eind van de jaren 1980.

Onze inzet voor U baseert zich op een concrete kennis van de noden van de private en publieke actoren. Exelia biedt pragmatische oplossingen aangepast aan uw vragen en behoeften.

Het kantoor werft specialisten aan van hoog niveau in de materies die hij beoefent en stelt de beste administratieve en IT-infrastructuur tot uw beschikking.

Onze juridische bekwaamheden, onze beschikbaarheid en ons dynamisme garanderen U een prestatie van grote toegevoegde waarde en de permanente opvolging van alle dossiers, zowel op het vlak van adviesverlening als in het kader van geschillen.

De vaststelling van onze erelonen is een essentieel element van de kwalitatieve dienstverlening die wij U wensen aan te bieden.

De eerste regel van de facturatie is de vaststelling van een gematigd en redelijk uur- of forfaitair ereloon in verhouding tot het type dossiers en hun uitdaging, in perfecte overeenstemming met de regels van het Gerechtelijk Wetboek en deze van onze Deontologische Code.

De gerechtvaardigde prijs van onze diensten wordt bepaald door de ervaring van de behandelende advocaat, de techniciteit en de implicaties van het dossier.

Daar de transparantie van de erelonen een onmisbare basis is voor de relatie tussen een advocaat en zijn cliënt, gebeurt onze facturatie op maandelijkse basis en wordt deze vergezeld van een precieze omschrijving van de gerealiseerde prestaties met aanduiding van diegene die ze heeft geleverd.

wilt u meer weten?

Contacteer ons
info@exelia.be(02)6450580