uw partner in economisch en administratief recht

info@exelia.be(02) 6450580

de kwaliteit en de toegevoegde waarde van de aan de cliënt
verleende dienst zijn onze bestaansreden!

Exelia verleent advies aan particulieren en ondernemingen van de private en publieke sector en verzekert de behartiging van hun belangen voor de Belgische en Europese gerechtelijke en administratieve instanties.

Onze tussenkomst is gebaseerd op een persoonlijk contact met de cliënt om hem, na een doorgedreven juridische analyse, pragmatisch en efficiënt advies te verlenen

Onze kwaliteit uit zich met name door:

 • het ter beschikking stellen van de beste specialisten in de betrokken materies aan onze cliënten;
 • een strategische aanpak van het dossier aangepast aan de noden van de cliënt;
 • een efficiënte en proactieve dienst in het kader van een echte professionele relatie.
Diensten Exelia

onze diensten

advies

Proactieve bijstand tijdens onderhandelingen en het opstellen van overeenkomsten of van ieder ander document dat een juridische verbintenis inhoudt.

preventie

Analyse van opportuniteiten en van juridische problemen die worden veroorzaakt door de economische activiteit van onze cliënten.

bemiddeling

Onderhandelingen bij geschillen en bijstand aan onze cliënten bij de meer formalistische bemiddelingsprocedures.

procesvoering

Procedures voor de nationale en supranationale gerechtelijke en administratieve instanties.

internationaal netwerk

Regelmatige samenwerking met kantoren te Luxemburg en Parijs die dezelfde waarden verdedigen.

ons vakgebied

 • alternatieve financieringswijzen van de activiteit (krediet, zekerheden, crowdfunding, enz.)
 • handels- en mededingingspraktijken
 • herstructurering (M&A)
 • intellectuele eigendom
 • keuze van de juridische en financiële structuur
 • relaties tussen de vennoten
 • reorganisatie, vereffening en faillissement
 • toegang tot het beroep
 • BTW
 • internationale fiscaliteit
 • lokale en regionale fiscaliteit
 • loonstructuren
 • overheidsfiscaliteit
 • personenbelasting
 • vennootschaps- en rechtspersonenbelasting
No items found
 • arbeidsrelaties (arbeidsovereenkomsten en -reglement, ontslag, personeelsoverdracht)
 • handelsgeschillen
 • intellectuele eigendom
 • onderhandeling en opstellen van overeenkomsten
 • onroerend patrimonium (overdracht en verwerving, projectontwikkeling, huur, vruchtgebruik, erfpacht, opstal)
 • administratieve geschillen
 • arbeidsongevallen/beroepsziekten in de publieke sector
 • beheersovereenkomsten
 • grondwettelijk recht
 • intellectuele eigendom
 • overheidsaansprakelijkheid
 • overheidsfiscaliteit
 • overheidsopdrachten
 • overheidsovereenkomsten
 • publiek partnerschap
 • publiek-privaat partnerschap
 • wetgevingstechniek en onderzoek van de grondwettelijkheid
ons vakgebied

visie en waarden

Zoals dit ongetwijfeld het geval is voor iedere onderneming, geldt nog meer voor een advocatenkantoor, door zijn roeping en rol binnen de maatschappij, dat zijn identiteit wordt bepaald door een visie en de waarden van zijn samenstellende leden.

Exelia is een ontmoeting. De gelukkige ontmoeting met doorwinterde praktijkbeoefenaars die een gevarieerd parcours hebben afgelegd en hun respectievelijke juridische kwaliteiten hebben weten te identificeren. Het is ook en vooral een ontmoeting van gepassioneerde mensen die snel hebben begrepen dat zij, bovenop de liefde voor hun beroep, een visie en gemeenschappelijke waarden delen.

Exelia is zijn cliënt of beoogt minstens om er een legitiem en essentieel bestanddeel van te worden. Een bondgenoot in het recht, een eerlijke, betrouwbare, efficiënte en diligente adviesverlener.

Dankzij de volledige integratie en symbiose wordt ieder dossier dat ons wordt toevertrouwd noodzakelijkerwijze behandeld door de hiertoe meest bekwame advocaat zonder dat dienaangaande enig persoonlijk belang een rol kan spelen. Het belang van de cliënt en dat van het kantoor primeert altijd op dat van de advocaten die er werken.

Het prisma van onze analyse van het dossier is deze van de cliënt. Wij dragen echter de verantwoordelijkheid voor deze analyse: wij denken na samen met de cliënt, door ons in zijn situatie te verplaatsen om hem te helpen om strategische keuzes te kunnen maken en door hem bij te staan in het maken van deze keuzes.

Exelia, onderneming van menselijke omvang, biedt op ieder ogenblik een geïdentificeerde gesprekspartner. Wij kennen en begrijpen onze cliënt, stemmen ons werk af op zijn noden en zijn juridische en economische realiteit.

Als verantwoordelijke hulp van een vaak afgekeurde justitie en als ondersteunende dienstverlener met een grote toegevoegde waarde voor de onderneming, zowel publiek als privaat, commercieel of associatief, passen wij tarieven toe die rechtvaardig zijn en in verhouding staan met de meerwaarde die wij bieden.

Ons bewust zijnde van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, nemen wij onze rol op, door onze materiële bijdrage te leveren, zowel in tijd als in energie, aan bepaalde associatieve liefdadigheidswerken.

De inzet voor het werk, de kwaliteit van dit werk, de loyaliteit, de teamspirit en de investering in een gezamenlijk project zijn de waarden die de vennoten en de medewerkers van Exelia delen en dit ten behoeve van een visie : deze van een modern kantoor dat het legitiem belang van de cliënt werkelijk laat primeren op zijn eigen belang.

wilt u meer weten?

Contacteer ons
info@exelia.be(02)6450580