onze team

de handels- of associatieve onderneming

onze team

de handels- of associatieve onderneming

Exelia is een team. Geen betekenisloze slogan, geen hol concept. Nee, een echt team. EXELIA heeft beslist dat zij een onderneming van menselijke omvang zou zijn en zou blijven, toegespitst op de efficiënte samenwerking tussen haar medewerkers en de voortdurende zorg voor het verlenen van een kwaliteitsvolle juridische dienst. De verdeling van de respectievelijke verantwoordelijkheden en rollen binnen het kantoor werd zo uitgewerkt dat de kwaliteiten van éénieder zo goed mogelijk en in het belang van de cliënt kunnen worden aangewend. Bovenop de individuen die het kantoor samenstellen, betreft het aldus een team dat wij met plezier voorstellen.

Selecteer het vakgebied

Alain Hirsch

Alain Hirsch

Alain is vennoot van het kantoor sinds 2002 nadat hij er zijn carrière is gestart in 1996.
Hij staat aan het hoofd van het team economisch recht en benut zijn specialisatie in fiscaal recht bij de dagelijkse behandeling van zijn voorkeurmateries contracten- en vennootschapsrecht. Alain en de specialisten van Exelia helpen zowel private als publieke ondernemingen bij het uitwerken van de juridische strategie van hun economisch leven. Hij komt tevens tussen op het vlak van commercieel recht, inclusief de invordering van schuldvorderingen. Alain is daarenboven werkzaam bij de Union des Praticiens de la Fiscalité (UPF) als spreker en lid van de Directieraad en hij is verantwoordelijk voor het administratief, financieel en communicatiebeheer van Exelia.

alain.hirsch@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming, fiscaliteit

Behandeld materies: Ondernemingsrecht, contractenrecht, vennootschapsrecht, commercieel recht en invordering van schuldvorderingen, fiscaal recht en in het bijzonder de overheidsfiscaliteit.

Maxime Bernard

Maxime Bernard

Maxime is advocaat sinds 2014 en heeft Exelia vervoegd in 2015. Hij ontwikkelt een bijzondere expertise in het vennootschapsrecht. Hij behandelt verschillende aspecten van het ondernemingsrecht (zowel op het vlak van bijstand bij het voeren van geschillen als adviesverlening) en treedt regelmatig op in geschillen inzake burgerlijk, commercieel en arbeidsrecht.

maxime.bernard@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming

Behandeld materies: Burgerlijk recht, commercieel recht, invordering van schuldvorderingen, ondernemingsrecht (publiek en privaat).

Elodie Maroit

Elodie Maroit

heeft haar carrière als advocaat begonnen bij Exelia in 2018. Ze werkt samen met alle vennoten van het kantoor en is voornamelijk actief in het burgerlijk en handelsrecht. In deze context ontwikkelt ze een ijverige praktijk van dossiers tot invordering van schuldvorderingen. Ze ontwikkelt tevens de ervaring die is opgedaan met haar master-na-masteropleiding in de intellectuele rechten en ICT-recht.

elodie.maroit@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming, intellectuele eigendom.

Behandeld materies: Burgerlijk recht, handels- en ondernemingsrecht, invordering van schuldvorderingen, ICT-recht.

Nicolas Peren

Nicolas Peren

heeft zijn carrière als advocaat aangevangen bij Exelia in 2018. Hij werkt regelmatig in dossiers van burgerlijk recht, invordering van schuldvorderingen en ondernemingsrecht. Hij ontwikkelt tevens een praktijk in het insolvabiliteitsrecht.

nicolas.peren@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming.

Behandeld materies: Burgerlijk recht, ondernemingsrecht, invordering van schuldvorderingen, insolvabiliteitsrecht.

Brice Anselme

Brice Anselme

advocaat sinds 2019 bij het kantoor, werkte voorheen als jurist gespecialiseerd in overheidsopdrachten bij de administratie. Hij is gespecialiseerd in het overheidsopdrachtenrecht, domein in het kader waarvan hij les geeft en regelmatig publiceert. Hij is, in het algemeen, gevormd in publiek recht, administratief recht, Europees publiek recht en fundamentele rechten en vrijheden.

brice.anselme@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming, overheidshandelen.

Behandeld materies: Overheidsopdrachtenrecht, grondwettelijk recht, administratief recht, Europees publiek recht, mededingingsrecht, fundamentele rechten en vrijheden en invordering van schuldvorderingen.

Arisa Biba

Arisa Biba

begon haar carrière als advocate bij Exelia in 2019. Zij is actief in het burgerlijk recht, handelsrecht en fiscaal recht. Ze is Master in de rechten, waarbij zij de afstudeerrichting internationaal en Europees recht volgde. Zij heeft tevens een bijkomende vorming in fiscaal recht gevolgd aan de Vrije Universiteit Brussel.

arisa.biba@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming, fiscaliteit

Behandeld materies: Burgerlijk recht, handelsrecht, invordering van schuldorderingen, fiscaal recht.

Milena Avetisian

Milena Avetisian

Milena is advocaat sinds 2019 en heeft Exelia vervoegd in 2020. Zij was voorheen werkzaam als bedrijfsjurist gespecialiseerd in commercieel recht en vennootschapsrecht.
Zij behandelt regelmatig dossiers in het burgerlijk, commercieel en vennootschapsrecht. Zij ontwikkelt tevens haar expertise inzake het invorderen van schuldvorderingen en het overheidsaansprakelijkheidsrecht.

milena.avetisian@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming, overheidshandelen.

Behandeld materies: Burgerlijk recht, commercieel recht, vennootschaps- en verenigingsrecht, invordering van schuldvorderingen, overheidsaansprakelijkheidsrecht.

wilt u meer weten?

contacteer ons
info@exelia.be(02)6450580