onze team

Exelia is een team. Geen betekenisloze slogan, geen hol concept. Nee, een echt team. EXELIA heeft beslist dat zij een onderneming van menselijke omvang zou zijn en zou blijven, toegespitst op de efficiënte samenwerking tussen haar medewerkers en de voortdurende zorg voor het verlenen van een kwaliteitsvolle juridische dienst. De verdeling van de respectievelijke verantwoordelijkheden en rollen binnen het kantoor werd zo uitgewerkt dat de kwaliteiten van éénieder zo goed mogelijk en in het belang van de cliënt kunnen worden aangewend. Bovenop de individuen die het kantoor samenstellen, betreft het aldus een team dat wij met plezier voorstellen.

Alain Hirsch

Alain HIRSCH is vennoot van het kantoor sinds 2002 nadat hij er zijn carrière is gestart in 1996.

Hij staat aan het hoofd van het team economisch recht en benut zijn specialisatie in fiscaal recht bij de dagelijkse behandeling van zijn voorkeurmateries contracten- en vennootschapsrecht. Alain en de specialisten van Exelia helpen zowel private als publieke ondernemingen bij het uitwerken van de juridische strategie van hun economisch leven. Hij komt tevens tussen op het vlak van commercieel recht, inclusief de invordering van schuldvorderingen. Alain is daarenboven werkzaam bij de Union des Praticiens de la Fiscalité (UPF) als spreker en lid van de Directieraad en hij is verantwoordelijk voor het administratief, financieel en communicatiebeheer van Exelia.

 alain.hirsch@exelia.be

 

Vakgebied:

 • de handels- of associatieve onderneming
 • fiscaliteit
 • invordering van schuldvorderingen
 • overeenkomsten
 • overheidshandelen

Behandelde materies:

 • commercieel recht
 • fiscaal recht en in het bijzonder de overheidsfiscaliteit
 • ondernemingsrecht
 • vennootschapsrecht
 • verbintenissenrecht

Vincent Delcuve

Vincent is advocaat sinds 2009 en vennoot sinds 2017. Hij is door de Balie van Brussel erkend als specialist in fiscaal recht en medeverantwoordelijke voor het fiscaal team van het kantoor. Hij komt tussen zowel bij geschillen als op het vlak van adviesverlening inzake het fiscaal recht en heeft een bijzondere expertise ontwikkeld in de lokale en regionale fiscaliteit. Hij geeft regelmatig lezingen in deze materies. Vincent is tevens lid van de Union des Praticiens de la Fiscalité (UPF).

 vincent.delcuve@exelia.be

 

Vakgebied:

 • fiscaliteit
 • invordering van schuldvorderingen

Behandelde materies:

 • commercieel recht
 • fiscaal recht (directe en indirecte belastingen)
 • fiscaliteit van lokale en regionale overheden

Justine Chomé

Justine is advocaat sinds 2019 en heeft Exelia vervoegd in 2020. Zij behandelt voornamelijk dossiers in het fiscaal recht en legt zich tevens toe op de invordering van schuldvorderingen.

Zij heeft in 2019 een Master-na-Masteropleiding Fiscaal recht voltooid aan de VUB.

 justine.chome@exelia.be

 

Vakgebied:

 • fiscaliteit

Behandelde materies:

 • fiscaal recht

Bernard Alvarez Fernandez

Bernard ALVAREZ FERNANDEZ heeft een jarenlange ervaring als juridisch en administratief medewerker en kent dan ook perfect de werking van een advocatenkantoor. Dankzij deze ervaring kan hij de advocaten van EXELIA bijstaan bij het beheer van de dossiers ten dienste van de cliënten. Hij biedt tevens een waardevolle ondersteuning bij de organisatie en het beheer van invorderingsgeschillen. Hij is daarenboven verantwoordelijk voor de opvolging van de facturatie en de klantrekeningen.

 bernard.alvarez.fernandez@exelia.be

Michèle Leempoels

Michèle LEEMPOELS is licentiaat in de rechten aan de ULB en zet haar ervaring en knowhow, die ze met name heeft ontwikkeld in marketing en communicatie, in ter ondersteuning van de advocaten van EXELIA bij het beheer van de dossiers ten dienste van de cliënten. Ze beheerst alle aspecten van het klassieke secretariaatswerk en biedt daarenboven, dankzij haar opleiding, haar gekwalificeerde ondersteuning bij het opstellen en/of corrigeren van juridische teksten.

 michele.leempoels@exelia.be

Marlon Santana da Silva

Marlon, houder van een bachelor marketing en een master in projectmanagement, heeft Exelia vervoegd als Office Manager in 2020. Hij was gedurende 6 jaar beheerscontroller in het buitenland, is sinds 2018 administratief, financieel en human resources management coördinator bij een Belgische vzw en heeft ons administratief team vervoegd om Exelia te ondersteunen bij de digitalisering van justitie en de modernisering van het beroep.

 marlon.santana@exelia.be

wilt u meer weten?

Contacteer ons
info@exelia.be(02)6450580