onze team

fiscaliteit

onze team

fiscaliteit

Exelia is een team. Geen betekenisloze slogan, geen hol concept. Nee, een echt team. EXELIA heeft beslist dat zij een onderneming van menselijke omvang zou zijn en zou blijven, toegespitst op de efficiënte samenwerking tussen haar medewerkers en de voortdurende zorg voor het verlenen van een kwaliteitsvolle juridische dienst. De verdeling van de respectievelijke verantwoordelijkheden en rollen binnen het kantoor werd zo uitgewerkt dat de kwaliteiten van éénieder zo goed mogelijk en in het belang van de cliënt kunnen worden aangewend. Bovenop de individuen die het kantoor samenstellen, betreft het aldus een team dat wij met plezier voorstellen.

Selecteer het vakgebied

Alain Hirsch

Alain Hirsch

Alain is vennoot van het kantoor sinds 2002 nadat hij er zijn carrière is gestart in 1996.
Hij staat aan het hoofd van het team economisch recht en benut zijn specialisatie in fiscaal recht bij de dagelijkse behandeling van zijn voorkeurmateries contracten- en vennootschapsrecht. Alain en de specialisten van Exelia helpen zowel private als publieke ondernemingen bij het uitwerken van de juridische strategie van hun economisch leven. Hij komt tevens tussen op het vlak van commercieel recht, inclusief de invordering van schuldvorderingen. Alain is daarenboven werkzaam bij de Union des Praticiens de la Fiscalité (UPF) als spreker en lid van de Directieraad en hij is verantwoordelijk voor het administratief, financieel en communicatiebeheer van Exelia.

alain.hirsch@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming, fiscaliteit

Behandeld materies: Ondernemingsrecht, contractenrecht, vennootschapsrecht, commercieel recht en invordering van schuldvorderingen, fiscaal recht en in het bijzonder de overheidsfiscaliteit.

Vincent Delcuve

Vincent Delcuve

Vincent is advocaat sinds 2009 en vennoot sinds 2017. Hij is door de Balie van Brussel erkend als specialist in fiscaal recht en medeverantwoordelijke voor het fiscaal team van het kantoor. Hij komt tussen zowel bij geschillen als op het vlak van adviesverlening inzake het fiscaal recht en heeft een bijzondere expertise ontwikkeld in de lokale en regionale fiscaliteit. Hij geeft regelmatig lezingen in deze materies. Vincent is tevens lid van de Union des Praticiens de la Fiscalité (UPF).

vincent.delcuve@exelia.be

Vakgebied: fiscaliteit.

Behandeld materies: Fiscaal recht (directe en indirecte belastingen), fiscaliteit van lokale en regionale overheden, handelsrecht en invordering van schuldvorderingen.

Arisa Biba

Arisa Biba

begon haar carrière als advocate bij Exelia in 2019. Zij is actief in het burgerlijk recht, handelsrecht en fiscaal recht. Ze is Master in de rechten, waarbij zij de afstudeerrichting internationaal en Europees recht volgde. Zij heeft tevens een bijkomende vorming in fiscaal recht gevolgd aan de Vrije Universiteit Brussel.

arisa.biba@exelia.be

Vakgebied: de handels- of associatieve onderneming, fiscaliteit

Behandeld materies: Burgerlijk recht, handelsrecht, invordering van schuldorderingen, fiscaal recht.

Justine Chomé

Justine Chomé

Justine is advocaat sinds 2019 en heeft Exelia vervoegd in 2020. Zij behandelt voornamelijk dossiers in het fiscaal recht en legt zich tevens toe op de invordering van schuldvorderingen.
Zij heeft in 2019 een Master-na-Masteropleiding Fiscaal recht voltooid aan de VUB.

justine.chome@exelia.be

Vakgebied: fiscaliteit.

Behandeld materies: Fiscaal recht, invordering van schuldvorderingen.

wilt u meer weten?

contacteer ons
info@exelia.be(02)6450580