onze team

Exelia is een team. Geen betekenisloze slogan, geen hol concept. Nee, een echt team. EXELIA heeft beslist dat zij een onderneming van menselijke omvang zou zijn en zou blijven, toegespitst op de efficiënte samenwerking tussen haar medewerkers en de voortdurende zorg voor het verlenen van een kwaliteitsvolle juridische dienst. De verdeling van de respectievelijke verantwoordelijkheden en rollen binnen het kantoor werd zo uitgewerkt dat de kwaliteiten van éénieder zo goed mogelijk en in het belang van de cliënt kunnen worden aangewend. Bovenop de individuen die het kantoor samenstellen, betreft het aldus een team dat wij met plezier voorstellen.

Alain Hirsch

Alain HIRSCH is vennoot van het kantoor sinds 2002 nadat hij er zijn carrière is gestart in 1996.

Hij staat aan het hoofd van het team economisch recht en benut zijn specialisatie in fiscaal recht bij de dagelijkse behandeling van zijn voorkeurmateries contracten- en vennootschapsrecht. Alain en de specialisten van Exelia helpen zowel private als publieke ondernemingen bij het uitwerken van de juridische strategie van hun economisch leven. Hij komt tevens tussen op het vlak van commercieel recht, inclusief de invordering van schuldvorderingen. Alain is daarenboven werkzaam bij de Union des Praticiens de la Fiscalité (UPF) als spreker en lid van de Directieraad en hij is verantwoordelijk voor het administratief, financieel en communicatiebeheer van Exelia.

 alain.hirsch@exelia.be

 

Vakgebied:

 • de handels- of associatieve onderneming
 • fiscaliteit
 • invordering van schuldvorderingen
 • overeenkomsten
 • overheidshandelen

Behandelde materies:

 • commercieel recht
 • fiscaal recht en in het bijzonder de overheidsfiscaliteit
 • ondernemingsrecht
 • vennootschapsrecht
 • verbintenissenrecht

Véronique Christiaens

Advocaat sinds 2008 – vennoot sinds januari 2021- bij het kantoor, Véronique Christiaens is lid van de Balie van Brussel (Nederlandse Orde). Zij heeft zich gespecialiseerd in het overheidsopdrachtenrecht, domein waarbinnen zij regelmatig publiceert aan de zijde van Jean-Marc WOLTER.

 veronique.christiaens@exelia.be

 

Vakgebied:

 • overheidshandelen

Behandelde materies:

 • milieurecht
 • overheidsaansprakelijkheidsrecht
 • overheidsopdrachtenrecht
 • publiek recht

Brice Anselme

Advocaat sinds 2019 bij het kantoor en vennoot sinds 2023, Brice Anselme werkte voorheen als jurist gespecialiseerd in overheidsopdrachten bij de administratie. Hij is gespecialiseerd in het overheidsopdrachtenrecht, domein in het kader waarvan hij les geeft en regelmatig publiceert. Hij is, in het algemeen, gevormd in publiek recht, administratief recht, Europees publiek recht, burgerlijk recht en fundamentele rechten en vrijheden.

 brice.anselme@exelia.be

 

Vakgebied:

 • de handels- of associatieve onderneming
 • overheidshandelen

Behandelde materies:

 • administratief recht
 • burgerlijk recht
 • commercieel recht
 • europees publiek recht
 • fundamentele rechten en vrijheden
 • grondwettelijk recht
 • institutioneel publiek recht
 • mededingingsrecht
 • overheidsopdrachtenrecht

Mathieu Dekleermaker

Mathieu Dekleermaker is advocaat sinds 2014. Zijn ervaring in het publiek recht is gevarieerd en omvat met name het overheidsopdrachtenrecht, het institutioneel publiek recht, het administratief recht en administratieve en grondwettelijke geschillen. Hij publiceert regelmatig in deze materies. Hij publiceert regelmatig in deze materies.

Hij is tevens assistent “grondwettelijk recht” en “rechten en vrijheden” aan de UMONS/ULB en wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Publiek en Sociaal Recht van de ULB.

 mathieu.dekleermaker@exelia.be

 

Vakgebied:

 • de handels- of associatieve onderneming
 • overheidshandelen

Behandelde materies:

 • administratief recht
 • administratieve en grondwettelijke geschillen
 • ambtenarenrecht
 • fundamentele rechten en vrijheden
 • institutioneel publiek recht
 • overheidsopdrachtenrecht

Marnix De Smedt

Marnix is advocaat sinds 2020 en heeft Exelia vervoegd in datzelfde jaar.

Voordien was hij achtereenvolgens juridisch directeur van een pararegionale instelling en inkoopmanager bij een Brusselse gemeentelijke vzw. Hij is houder van een Master-na-Master milieu-en openbaar vastgoedrecht. Hij was tevens wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor verbintenissenrecht van de Université catholique de Louvain van 2008 tot 2015. In dit kader heeft hij verscheidene artikels gepubliceerd en meegewerkt aan talrijke gezamenlijke werken en colloquia, voornamelijk inzake huurrecht en de verkoop van onroerend goed.

 marnix.de.smedt@exelia.be

 

Vakgebied:

 • overheidshandelen

Behandelde materies:

 • bouwrecht
 • consumentenrecht
 • eigendomsrecht
 • GDPR
 • hypothecair en consumentenkrediet
 • overheidsopdrachtenrecht
 • vastgoedrecht

Clarisse Claus

Clarisse Claus is sinds 2023 advocaat bij het kantoor. Zij spitst zich toe op publiek recht, administratief recht, Europees publiek recht en overheidsopdrachtenrecht. Ze behandelt tevens dossiers inzake schuldinvordering.

Ze is houder van een gespecialiseerde master in het Europees recht, behaald in 2023 aan het Instituut voor Europese Studies.

 clarisse.claus@exelia.be

 

Vakgebied:

 • de handels- of associatieve onderneming
 • overheidshandelen

Behandelde materies:

 • administratief recht
 • europees publiek recht
 • overheidsopdrachtenrecht
 • publiek recht

Arnaud Babut de Marès

Arnaud is advocaat sinds 2006 en heeft Exelia vervoegd in 2019. Hij ontwikkelt een bijzondere expertise inzake het rechtstreeks verhaal van de overheid tegen de derde aansprakelijke voor een ongeval waarvan een personeelslid het slachtoffer is geworden, alsook in het voeren van geschillen voor de arbeidsrechtbank met betrekking tot arbeidsongevallen in de publieke sector.

 arnaud.babut@exelia.be

 

Vakgebied:

 • overheidshandelen

Behandelde materies:

 • aansprakelijkheidsrecht
 • schadeherstel
 • strafrecht
 • verkeersrecht
 • verzekeringsrecht

Bernard Alvarez Fernandez

Bernard ALVAREZ FERNANDEZ heeft een jarenlange ervaring als juridisch en administratief medewerker en kent dan ook perfect de werking van een advocatenkantoor. Dankzij deze ervaring kan hij de advocaten van EXELIA bijstaan bij het beheer van de dossiers ten dienste van de cliënten. Hij biedt tevens een waardevolle ondersteuning bij de organisatie en het beheer van invorderingsgeschillen. Hij is daarenboven verantwoordelijk voor de opvolging van de facturatie en de klantrekeningen.

 bernard.alvarez.fernandez@exelia.be

Michèle Leempoels

Michèle LEEMPOELS is licentiaat in de rechten aan de ULB en zet haar ervaring en knowhow, die ze met name heeft ontwikkeld in marketing en communicatie, in ter ondersteuning van de advocaten van EXELIA bij het beheer van de dossiers ten dienste van de cliënten. Ze beheerst alle aspecten van het klassieke secretariaatswerk en biedt daarenboven, dankzij haar opleiding, haar gekwalificeerde ondersteuning bij het opstellen en/of corrigeren van juridische teksten.

 michele.leempoels@exelia.be

Marlon Santana da Silva

Marlon, houder van een bachelor marketing en een master in projectmanagement, heeft Exelia vervoegd als Office Manager in 2020. Hij was gedurende 6 jaar beheerscontroller in het buitenland, is sinds 2018 administratief, financieel en human resources management coördinator bij een Belgische vzw en heeft ons administratief team vervoegd om Exelia te ondersteunen bij de digitalisering van justitie en de modernisering van het beroep.

 marlon.santana@exelia.be

wilt u meer weten?

Contacteer ons
info@exelia.be(02)6450580